utorok, júna 5

Späť

Vietor stíchol
lodiam v prístave
pokradli plachty

Je potom

Len občas ma pomýlia
bielohlavé čajky
čo zabudli
cestu domov

Labute

Labute vzlietli
príliš skoro
Ešte v januári
im zavoňali krídla

Nepomrzli

Ukryté v páperí
sa trepocú každú noc

Plná

Napršalo príliš veľa
do čajníkov plných cukru
až po okraj

Čľapkáš nohami
v plytkých vodách
Cudzinec, čo raz zaklopal
na otvorené dvere

Do jari

V noci nám kvitnú
púpavy na hlavách
Po chrbte
náčrty, rovníky, čiary

Nemáme rána
ani tie priskoré
Len ochutnávame z jari